Küldöttgyűlés 2022.

Egyéb hírek

Publikálva: 2022-05-03 12:00:28

M E G H Í V Ó Alulírott Balasi Péter, mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep) elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes küldöttgyűlésére, melyet 2022.május 18. (szerda) 14.00 órától tartunk Szolnokon, a Véső úti Sporttelep, B.Nagy Pál Sporcsarnokban.

A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok összlétszámának 50%+1 fő jelen van.

Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2022.május 18.-án 14.30 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

  1. az Elnök beszámolója a 2021. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
  2. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
  3. az egyesület 2021. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (III. sz. előterjesztés),
  4. az egyesület 2022. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (IV. sz. előerjesztés),

 

HATÁROZATOK KÖNYVE

2022. május 18.

1/K/2022.05.18. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról szóló elnöki beszámolót.

Szavazati arány: 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

2/K/2022.05.18. számú határozat:

miszerint elfogadják ill. tudomásul veszik a Szolnoki MÁV Sportegyesület ellenőrző bizottságának   jelentését 2021. évre vonatkozóan.

Szavazati arány: 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

3/K/2022.05.18. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2021. évi közhasznúsági jelentését.                

Szavazati arány: 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

4/K/2022.05.18. számú határozat:

miszerint elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2022. évi pénzügyi tervét.                             

Szavazati arány: 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

A határozatok hatályosak a mai naptól.