Küldöttgyűlés 2020.

Egyéb hírek

Publikálva: 2020-09-10 13:37:01

 

M E G H Í V Ó

 

 

Alulírott , mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep) elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes küldöttgyűlésére, melyet 2020. szeptember 28. (hétfő) 16.00 órától tartunk Szolnokon, a Véső úti Sporttelep, B.Nagy Pál Sportcsarnok földszinti vívótermében. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok összlétszámának 50%+1 fő jelen van.

Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2020. szeptember 28. napján 17:00 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirendi pontok:

 

  1. az Elnök beszámolója a 2019. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
  2. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
  3. az egyesület 2019. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (IV. sz. előterjesztés),
  4. az egyesület 2020. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (V. sz. előerjesztés),
  5. személyi kérdések (döntés a megüresedett elnökségi helyek betöltéséről) (VI. előterjesztés)
  6. Ünnepi megemlékezés az egyesület 110. éves fennállásáról

 

Az ülés várható időtartama kb. 1- 1,5 óra. Megjelenésére számítunk.

 

Szolnok, 2020. szeptember 10.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                      Balasi Péter

                                                                                                    Szolnoki MÁV Sportegyesület

                                                                                                           elnöke