Küldöttgyűlés 2019.

Egyéb hírek

Publikálva: 2019-04-29 13:36:33

 

M E G H Í V Ó

 

 

Alulírott Balasi Péter, mint a Szolnoki MÁV Sportegyesület (5000 Szolnok, Véső úti Sporttelep) elnöke a mai napon meghívom a T. Címet, mint az egyesület tagját az egyesület éves rendes küldöttgyűlésére, melyet 2019. május 20. napján 16:00 órától tartunk Szolnokon, Véső úti Sporttelep, Tanácstermében. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok összlétszámának 50%+1 fő jelen van.

Figyelmeztetem a T. Címet, hogy amennyiben határozatképesség miatt a küldöttgyűlést el kell halasztani, akkor a megismételt küldöttgyűlésre 2019. május 20. napján 16.30 órai kezdettel kerül sor, amikor is a megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

 

Napirendi pontok:

 

  1. az Elnök beszámolója a 2018. éves munkáról (I. sz. előterjesztés),
  2. az ellenőrző bizottság jelentése (II. sz. előterjesztés),
  3. az egyesület 2018. éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló és a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megvitatása és elfogadása (III. sz. előterjesztés),
  4. az egyesület 2018. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása (IV. sz. előterjesztés),
  5. az egyesület 2019. éves pénzügyi tervének megtárgyalása (V. sz. előerjesztés),

 

Az ülés várható időtartama kb. 2- 2,5 óra. Megjelenésére számítunk.

 

Szolnok, 2019. április 29.

 

Tisztelettel:

 

                                                                                              

       Balasi Péter

  Szolnoki MÁV Sportegyesület

          elnöke

 

 

Szolnoki MÁV Sportegyesület

Küldöttgyűlés

 

HATÁROZATOK KÖNYVE

 

 

 

2019. május 20.

 

 

 

1/K/2019.05.20. számú határozat:

 

miszerint  elfogadják a Szolnoki MÁV Sportegyesület 2018. évben végzett munkájáról szóló elnöki beszámolót. Szavazati arány : 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

2/K/2019.05.20. számú határozat:

 

miszerint  elfogadják ill. tudomásul veszik  a Szolnoki MÁV Sportegyesület ellenőrző  bizottságának   jelentését 2018. évre vonatkozóan. Szavazati arány : 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

3/K/2019.05.20. számú határozat:

 

miszerint elfogadják a  Szolnoki MÁV Sportegyesület 2018. évi pénzügyi beszámolóját.                    Szavazati arány : 19 igen: 0.nem …0..tartózkodás.

 

4/K/2019.05.20. számú határozat:

 

miszerint elfogadják a  Szolnoki MÁV Sportegyesület 2018. évi közhasznúsági jelentését.                 Szavazati arány : 19 igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

5/K/2019.05.20. számú határozat:

 

miszerint  elfogadják a  Szolnoki MÁV Sportegyesület  2019. évi pénzügyi tervét.                             Szavazati arány : 19  igen…0..nem …0..tartózkodás.

 

 

 

 

 

 

A határozatok hatályosak a mai naptól.